Рефлексія, як складова сучасного уроку

анастасія підгорна

Анастасія Підгорна

5 хвилин читати

14.02.2023

рефлексія 1
Рефлексію можна проводити в різний час протягом уроку чи освітнього процесу. Це можна зробити до, під час або після заняття чи уроку. Терміни рефлексії можуть залежати від цілей уроку та етапу навчального процесу.

Наприклад, рефлексія перед заняттям може допомогти учням поставити цілі та очікування щодо того, що вони вивчатимуть. Рефлексія на уроці може бути використана для перевірки розуміння та внесення коригувань за потреби. Після заняття рефлексія може бути використана для оцінки навчання, яке відбулося, і планування майбутнього навчання.

Існує багато різних технік, які можна використовувати для рефлексії, зокрема:
● Ведення щоденника або запис про свій досвід навчання;
● Групові дискусії або дебати;
● Самооцінювання або взаємне оцінювання;
● Рефлексія через мистецтво чи інші творчі джерела;
● Вправи на метапізнання, такі як роздуми про власний процес мислення під час виконання завдання.

Важливо мати на увазі, що рефлексія має бути регулярним і постійним процесом, а не одноразовою подією. Його слід включити до навчальної програми та інтегрувати в розпорядок дня в класі. Також важливо надати студентам необхідне керівництво та підтримку для ефективного рефлексування.

Ключ до успішної рефлексії — усвідомлювати, чого ви хочете досягти, і бути послідовним у своєму підході. Рефлексія може бути потужним інструментом, який допомагає учням стати більш самостійними, а вчителям – покращувати свою практику.

Чому сучасна освіта потребує більше самооцінювання
Сучасна освіта потребує більшої самооцінки, оскільки вона сприяє більш активному та самокерованому процесу навчання. Самооцінка дозволяє учням взяти на себе відповідальність за своє навчання та зрозуміти власні сильні та слабкі сторони. Це також допомагає учням ставити перед собою цілі та відстежувати свій прогрес у досягненні цих цілей.

Самооцінка також важлива, оскільки вона допомагає учням розвивати метакогнітивні навички, тобто здатність думати про мислення. Ці навички включають здатність планувати, контролювати та оцінювати власне навчання. Коли учні вміють це робити, вони стають більш незалежними та самостійними учнями.

Як AR_Book і рефлексія на уроці пов’зані?

AR_Book — це освітній інструмент, який дозволяє вчителям відстежувати прогрес і залученість учнів за допомогою різних показників і статистики. Одним із таких показників є рефлексія учня на уроці. Система рефлексії, інтегрована в AR_Book, дозволяє учням самооцінювати своє розуміння та взаємодію з матеріалом, а вчителю бачити результати в реальному часі. Це дозволяє вчителю зрозуміти сприйняття матеріалу учнями, визначити сфери, де учні можуть відчувати труднощі, і відповідно скоригувати свої методи навчання. Крім того, систему рефлексії в AR_Book можна використовувати як інструмент для студентів, щоб критично осмислити те, чого вони навчилися, і як вони можуть застосувати це у своєму житті.