Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога

анастасія підгорна

Анастасія Підгорна

5 хвилин читати

14.02.2023

компетентність1
Цифрова компетентність педагога є однією із найважливіших характеристик для вчителя у наші часи. Сучасний вчитель повинен володіти певним рівнем інформаційної та цифрової компетентності, щоб ефективно використовувати цифрові технології у своєму навчанні та орієнтуватися в цифровому ландшафті освіти, що постійно розвивається. Це включає в себе здатність використовувати інструменти освітніх технологій, такі як онлайн-ресурси, онлайн платформа, інтерактивні дошки та системи управління навчанням, а також здатність ефективно інтегрувати цифрові технології в методи навчання та плани уроків.
Що таке цифрова компетентність педагога
Цифрова компетентність педагога означає його здатність ефективно використовувати технології та цифрові компетентності на уроках для покращення практики викладання та підтримки навчання учнів. Це включає знання та навички в таких сферах, як створення цифрового контенту, використання такої речі як онлайн платформа, спілкування та співпраця, створення контенту, цифрова безпека та етичне використання технологій. Цифрово-компетентний вчитель також повинен мати можливість інтегрувати технології у свою навчальну програму та мати можливість оцінити їхню ефективність у сприянні навчанню учнів.
Поняття цифрової компетентності вчителя має включати:
● Цифрові компетентності на уроках та їх застосування в освіті, включаючи використання різноманітних інструментів і програмного забезпечення для викладання та навчання.
● Навички використання цифрових технологій для створення контенту, управління та розповсюдження освітнього контенту, а також сприяння спілкуванню та співпраці між студентами та викладачами.
● Здатність інтегрувати цифрові технології в навчання таким чином, щоб підтримувати навчання та залучення студентів на онлайн платформах.
● Розуміння того, як розробляти та впроваджувати онлайнові та змішані навчальні середовища.
● Знайомство з поточними та новими тенденціями в освітніх технологіях, а також здатність оцінювати потенціал нових технологій для викладання та навчання.
● Обізнаність з етичними та правовими питаннями, пов’язаними з використанням цифрових технологій в освіті, а також здатність забезпечити безпеку та конфіденційність даних студентів.
● Бажання постійно вчитися та адаптуватися до нових технологій, бути відкритим до нових способів викладання та навчання.
Крім того, вчитель повинен знати та вміти використовувати різноманітні засоби цифрового спілкування та співпраці, такі як електронна пошта, обмін миттєвими повідомленнями та соціальні мережі, щоб спілкуватися та співпрацювати зі студентами та іншими викладачами. Цифрові компетентності на уроках це не відповідальність вчителя, але й безліч можливостей як для учнів, так і для самого викладача.