Грошова допомога для випускників ЗВО

Марина Шиманська

5 хвилин читати

22.08.2022

Випускникам ЗВО, які уклали договір про роботу на посадах педпрацівників, передбачена одноразова адресна грошова допомога.

Випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціальностей галузі знань «Освіта/Педагогіка» або ступінь: бакалавра, магістра іншої спеціальності галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому на 1 січня календарного року.

У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи.

Звертаємо увагу, що у разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни й звільнення протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до закладу вищої освіти (або його правонаступнику), який здійснював її виплату.